O nás
Automatizácia a regulácia
Referencie
Fotogaléria
Energetické zariadenia
Fotogaléria
Kontakt

Referencie

Rok Miesto realizácie Názov projektu a riadiaceho systému
2007 NZS Martin Chladiace okruhy, chladiace veže, zásobníky chl. vody
2007 Slovnaft Bratislava Rozvody pary a kondenzátu
2007 Slovnaft Bratislava Výmenníky tepla technológia
2007 ZŠ a MŠ A.Bernoláka Martin Rozšírenie výmenníkovej stanice, vykurovanie škôlky
2007 ZTS Námestovo Spätné získavanie tepla z kompresorov
2007 ECCO Martin Spätné získavanie tepla z kompresorov
2006 - 2007 Bulharsko Parná kotolňa na spaľovanie biomasy
2006 - 2007 Bulharsko Parná turbína na výrobu el. energie s vyvedením výkonu
2006 - 2007 Machintec Martin Rekonštrukcia parného hospodárstva
2006 - 2007 Litva - Rapsoila Parné rozvody linka na Biodiesel
2006 Litva - Rapsoila Výmenníky tepla technológia
2006 Španielsko Parné rozvody linka na Biodiesel
2006 Španielsko Výmenníky tepla technológia
2006 Úrad práce Martin Výmenníková stanica, termostatizácia a vyregulovanie ÚK
2006 Kino Moskva Termostatizácia a vyregulovanie ÚK
2006 Biorafinéria Sučany Plynová kotolňa, vykurovanie AB budovy a výrobnej haly
2006 Duropack Martin Rozvody úžitkovej vody
2006 Biotika Martin Spätné získavanie tepla z kompresorov
2005 - 2006 Bulharsko Parné rozvody linka na Biodiesel
2005 - 2006 Bulharsko Výmenníky tepla technológia
2005 ZŠ a MŠ A.Bernoláka Martin Výmenníková stanica, termostatizácia a vyregulovanie ÚK
2005 Forum Components Martin Rozvody stlačeného vzduchu a požiarnej vody
2005 Volkswagen Martin Spätné získavanie tepla z kompresorov
2005 Aluprint Vrútky Rozvody stlačeného vzduchu
© 2011 Energyr Plus