O nás
Automatizácia a regulácia
Referencie
Fotogaléria
Energetické zariadenia
Referencie
Fotogaléria

Sídlo firmy a kontakt:

Komorova 18
038 61 Vrútky
Slovenská republika

Email:     energyrplus@energyrplus.eu
IČO:      36 426 997
IČ DPH: SK 2021937764
Obch. reg.: Okr. súd ZA, oddiel Sro, vložka č. 415854/L

Kancelária:

II. Kolónia 2
036 08 Martin 8

Email:     energyrplus@stonline.sk
Tel/Fax:  +421 43 4220 965
Mobil:     +421 905 804 292

© 2011 Energyr Plus